Uppsatsstipendium

Svensk-Ryska Handelskammaren i samarbete med Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet instiftar ett uppsatsstipendium på 25.000 kronor. Uppsatsen ska ha ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt fokus och behandla frågor rörande exempelvis ekonomi, handel, historia, statsvetenskap, kulturella förbindelser m.m. med anknytning till Ryssland eller OSS-länderna. Uppsatsens tematiska relevans kommer att bedömas av juryn. Sista ansökningsdag är den 1 september 2021.

VEM KAN ANSÖKA? 

För att kunna söka stipendiet måste följande krav uppfyllas:

 • Du är student vid ett svenskt lärosäte alternativt Du studerar inte längre men blev klar med uppsatsen (dvs. du fick ett slutgiltigt betyg på uppsatsen) för högst två år sedan räknat från den 1 september 2021. 
 • Du har fått godkänt på en uppsats på B, C, D eller masternivå. 
  Uppsatsen ska ha ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt fokus och behandla frågor rörande exempelvis ekonomi, handel, statsvetenskap, historia, kulturella förbindelser m.m. med anknytning till Ryssland eller OSS-länderna. I bedömningen av inlämnade bidrag kommer relevans och intresse för primärt svenskt näringsliv att väga tungt. 
 • Uppsatsen kan vara författad på antingen svenska eller engelska.

HUR ANSÖKER MAN?

Din ansökan skall innehålla:

 • Din uppsats i pdf-format
 • En kortfattad sammanfattning av uppsatsen på max en A4 sida. Sammanfattningen skall ta upp följande:
         - uppsatsens syfte och frågeformulering 
         - uppsatsens teoretiska ramverk
         - uppsatsens resultat och slutsatser 
 • Dina kontaktuppgifter

Ansökan skickas till thesisaward@ires.uu.se senast den 1 september 2021.

URVAL
En jury bestående av forskare vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier och ledamöter vid Svensk-Ryska Handelskammaren kommer att bedöma uppsatsen utifrån relevans och kvalitet.

VINNARE
Vinnaren annonseras på hemsidan för Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier och Svensk-Ryska Handelskammarens hemsida. Stipendiet delas ut på Svensk-Ryska Handelskammarens årsmöte normalt i Stockholm på våren. 

SVENSK-RYSKA HANDELSKAMMAREN
Svenska-Ryska Handelskammaren är en medlemsägd informations- och kontaktorganisation. Vårt uppdrag är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland och OSS-länderna samt att fungera som forum för nya idéer och erfarenhetsutbyte. Våra medlemsföretag representerar en bred erfarenhet både på den ryska och svenska marknaden. För mer information besök http://swedishrussian.com/

INSTITUTET FÖR RYSSLANDS- OCH EURASIENSTUDIER (IRES)
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutet sker mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Ett fyrtiotal forskare bildar en både vidsträckt och unik akademisk kompetens som sträcker sig över hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier är ett nationellt kunskapscentrum för studier av såväl aktuella utvecklingstrender som historiska och kulturella perspektiv på Ryssland och på det postsovjetiska området.

Ladda ner Information om stipendiet

Senast uppdaterad: 2021-04-12