Praktikplats

För närvarande har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot praktikanter.

Är du intresserad av praktik?

Vi söker praktikanter som vill medverka i våra forskningsprojekt. Som praktikant vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier  kommer du att ingå i forskningsmiljön och ges likartade arbetsuppgifter som en heltidsanställd forskare. Du kommer att arbeta med relevanta forskningsproblem tillsammans någon av institutets forskare, som också kommer att fungera som din mentor.

Varje år ges ett litet antal praktikanter denna möjlighet och vi tar emot ansökningar hela året. Vi ser gärna att du har ett minimum av 2-3 års studier bakom dig och redan är inskriven på ett program på antingen kandidat- eller mastersnivå.

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier ansvarar inte för reskostnader eller betalar någon lön. Institutet bistår heller inte med anskaffning av bostad.

Ansökningar rangordnas efter akademiska meriter. Om du har en akademisk text, företrädesvis en C- eller D-uppsats, bifoga denna som papperskopia till din ansökan. Uppsatsen är en högt värderad merit som har avgörande betydelse för hur din ansökan behandlas. Din ansökan skall också innehålla ett CV, en tidsram för din praktik och en personlig redogörelse där du ombeds att svara på följande frågor:

  • Vilka är dina forskningsintressen?
  • Vilka sorts projekt är du särskilt intresserad av?
  • Vilka erfarenheter har du som har relevans för din praktik?
  • Varför tycker du att just du är en bra kandidat för praktik?

Sänd in din ansökan till föreståndaren för Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier.