Elin Colmsjö och Mahmoud Hajo – vinnare av årets uppsatsstipendium

2020-09-01

Elin Colmsjö       
Mahmoud Hajo

Svensk-Ryska Handelskammaren i samarbete med Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet delar årligen ut ett uppsatsstipendium på 25 000 kronor. I enlighet med detta har juryn efter noggrant övervägande beslutat att till 2020 års mottagare utse Elin Colmsjö och Mahmoud Hajo och deras kandidatuppsats ”Determinants of Foreign Direct Investments in the Former Soviet States. Enhancing real development: Optimizing the strategies”.

Juryns motivering: Uppsatsen - som bygger på en solid teoretisk och empirisk grund - behandlar ett område av centralt intresse och betydelse för Svensk-Ryska Handelskammarens medlemmar: utländska direktinvesteringar i de stater som tidigare ingick i Sovjetunionen. Uppsatsen analyserar och förklarar de förhållanden och mekanismer som påverkar utländska direktinvesteringar i det post-sovjetiska området och ger därmed användbar information om vilka faktorer som skall beaktas när man funderar på investeringar i området.

Både Elin och Mahmoud har kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet och är masterstudenter dock vid olika universitet. Elin läser ekonomi och finans vid Copenhagen Business School, medan Mahmoud går andra året på Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Elin och Mahmoud har ställt upp på en kort intervju där de berättar om stipendiet och sina framtidsplaner.

Hej Elin och Mahmoud! Grattis till stipendiet! Hur känns det?

Elin & Mahmoud: Hej! Tack så mycket! Det känns toppen såklart. Vilket glädjebesked!  

Vad handlar er uppsats om?

Elin & Mahmoud: Uppsatsen undersöker huvudsakligen vilka statliga egenskaper som har påverkat inflödet av utländska direktinvesteringar i de 15 forna Sovjetstaterna mellan 1995-2016. De statliga förutsättningar som undersöks är bland annat institutioner och policys, politisk risk, handel, marknadsstorlek (BNP), humankapital och infrastruktur i länderna. Uppsatsen diskuterar också rollen av naturresurser när det kommer till att attrahera direktinvesteringar från utlandet, och jämför vikten av dessa i förhållande till en växande tjänst eller tillverkningssektor.

Hur skriver man en vinnande uppsats? Vad är hemligheten?

Elin & Mahmoud: Det vinnande konceptet för en uppsats ser nog väldigt olika från person till person. För oss så var det viktigt att få arbeta med ett ämne som vi båda samhällsmässigt var intresserade av, nämligen hur ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar i forna Sovjetstater har påverkat utländska aktörers ekonomiska intressen i länderna. Att få undersöka detta genom att applicera olika modeller och lära oss om ekonometriska metoder på vägen blev ett plus!

Vad har ni för framtidsplaner? 

Elin: Jag bor för tillfället i Köpenhamn och har ett år kvar på mitt mastersprogram ”Advanced Economics and Finance” på Copenhagen Business School (CBS). Jag hoppas på att senare kunna göra en doktorsutbildning inom makroekonomi där jag gärna hade fokuserat på interaktionen mellan finansiella och ekonomiska system i framväxande ekonomier.

Mahmoud: Jag praktiserar för tillfället på den Svenska Handelskammaren i London. Om ett år kommer jag hem för att fullfölja min master på IRES och skriva min masteruppsats som förhoppningsvis är en fördjupning på kandidatuppsatsen. Efter det är planen att försöka jobba med svensk-rysk handel i någon form.

Är du vår nästa stipendiat? Ansök redan idag! Mer information om stipendiet hittar du här.  

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-02