Hele Kiiman tilldelas stipendium av Kungl. Gustav Adolfs Akademien

2020-04-07

Vi är mycket glada att meddela att vår kollega Dr. Hele Kiiman har tilldelats stipendium inom Bernadotteprogrammet. Stipendiet är på 125 000 SEK och tilldelas av Kungliga Gustav Adolfs Akademien. Stipendiet tilldelas nydisputerade forskare utanför Norden som vill arbeta minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte.

Stipendiet kommer att användas för att delvis finansiera Hele’s forskningsprojekt om svenska bosättningar i Estland och dels för att vidareutveckla IRES seminarieserie om Estlandssvenskar.

Forskningsprojektet Svenska bosättningars utveckling i Estland och Ukraina från sent 1700-tal handlar undersöker omvandlingen av det lokala försörjnings- och jordbrukssystemet i flera svenska byar i Estland från slutet av 1700-talet och fram till vår samtid med särskilt fokus på bondefamiljer från Hiiumaa (Dagö på svenska) som migrerade till Ukraina (Gammalsvenskby på svenska).

Tillsammans med Ingvar Svanberg har Hele anordnat Estlandssvenska seminarieserien på IRES sedan våren 2018. Dessa seminarier har blivit mycket populära och har lockat till sig en stor publik. Du kan hitta information om tidigare seminarier i vårt kalendarium.

Prisutdelningen som skulle hållas av Carl XVI Gustaf den 22 april april har tyvärr blivit inställd på grund av koronautbrottet. Prisutdelningen planeras istället till hösten 2020.

Nyheter