Det avslutade UPTAKE-projektet får exceptionell kritik i den slutliga utvärderingsrapporten

2019-05-17

UPTAKE, ett treårigt EU-projekt, som syftar till att bygga upp forskning i världsklass inom Rysslands- och Östeuropastudier vid universiteten i Tartu, Uppsala och Kent, har avslutats. I Europeiska kommissionens slutrapport har projektet fått enastående kritik. Enligt rapporten har projektet fullt ut uppnått sina mål och milstolpar och levererat exceptionella resultat med betydande omedelbar eller potentiell inverkan. Det övergripande resultatet av projektet är utmärkt. I synnerhet den årliga konferensen i Tartu som i stor utsträckning har bidragit till att öka medvetenheten om ämnet. Projektet har lockat betydligt fler deltagare än förväntat, vilket är en indikation på framgångsrik implementering.

För mer information om projektet vänligen besök UPTAKE hemsida.

Nyheter