Dr. Michael Loader har fått Leverhulme Trust Early Career Fellowship

2019-05-22

Det är med stor glädje vi gratulerar vår kollega Dr. Michael Loader, postdoktor vid IRES, som mottagare av Leverhulme Trust Early Career Fellowship stipendiet med placering vid University of Glasgow under en treårsperiod med start 2020. I Glasgow kommer Dr. Loader att arbeta med projektet "Center-Periphery Relations in Flux: Nationell Politik i Sovjet Borderlands".

Det här projektet undersöker de radikala förändringarna i centrum-periferi relationerna i Sovjetunionen under Joseph Stalin (1944-1953) och Nikita Khrushchev (1953-1964). Projektet tar an ett brett och för första gången jämförande perspektiv med syftet att analysera centrum (Moskva) -perifera relationer och nationalitetsfrågan ur både Moskvas och de icke-ryska sovjetrepublikernas perspektiv. Det empiriska materialet kommer från en unik källa – de aldrig tidigare sedda dokument från det kommunistiska partiets arkiv som avklassificerades i december 2018. Projekt syftar till att besvara den kluriga frågan som sovjethistoriker brottas med: varför utgjorde centrum-periferi relationer ett så svårlösligt problem?

Michael Loader tog doktorsexamen i Sovjetunionens historia från King's College London 2015. Han fick ett ettårigt postdokstipendium vid Higher School of Economics i Moskva 2016. Under de senaste två åren har Dr. Loader bedrivit postdoktorala studier vid IRES. Dr. Loaders forskningsintressen inkluderar Lettlands historia under Sovjettiden, Sovjetunionen under Nikita Khrusjtsjov, nationalism och nationalitetspolitik i Sovjetunionen, sovjetiska politiska utrensningar och centrum-perifera relationer. Hans verk har publicerats i bland annat Europa-Asia Studies, Nationalities Papers, The Slavonic and East European Review och Journal of Baltic Studies. Dr. Loader är också biträdande redaktör för Journal of Baltic Studies.

Nyheter