Rekordpublik kom till estlandssvenska seminariet för att lyssna på professor Anders Kaliff

2019-03-26

Professor Anders Kaliff föreläser vid IRES

Så kom han då, professor Anders Kaliff, till IRES den 13 mars för att under titeln hålla sin länge emotsedda föreläsning "Förhistoriska kontakter i Östersjöområdet, och frågan om de estlandssvenska bosättningarnas ålder och ursprung”. En förväntansfull rekordstor publik om drygt 40 personer hade mött upp för att lyssna på ett spännande ämne som uppenbarligen fascinerade många. Bevarande skriftkällor för oss bara tillbaka till medeltiden, då svenska bosättningar antyds i dokument från 1200-talet. Det behöver emellertid inte betyda att den estlandssvenska inflyttningen skedde då, som ibland hävdas. Arkeologiska utgrävningar på plats under senare år har nu börjat förändra den bilden. Den estniska kusten låg inte långt borta, vare sig från den svenska sidan eller från de svensktalande områdena i nuvarande Finland. Östersjön var ju inte något som avskilde människor från varandra. Tvärtom var innanhavet en möjlighet som förenade kusterna. Att estlandssvenskarnas förfäder kan ha nått den estländska kusten betydligt tidigare förefaller troligt, kanske redan järnåldern, kanske rentav ännu tidigare. Anders Kaliffs lysande föreläsning handlade om hur arkeologer källkritiskt kan resonera kring estlandssvenskarnas kolonialisering av den estländska kusten och skärgården. Den var en på alla vis föredömligt klargörande föreläsning och en begeistrad publik lyssnade andäktigt och ställde därefter många frågor. 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-02