IRES deltar i evenemanget "Matens vägar" på Gustavianum

2019-03-11

Den årliga öppna föreläsningsserien på Gustavianum, som sker i samarbete mellan Forum för Afrikastudier, Forum för Kinastudier, Svenska institutet för Nordamerikastudier, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Forum för Turkiska studier och Forum för Sydasienstudier, ägnades denna gång åt Matens vägar. Mat är inte bara en livsnödvändighet, den är också ett sätt att uttrycka identitet och förmedla kultur. Genom alla tider har mat varit en viktig handelsvara. Vi har längs matvägarna utbytt ingredienser, recept och matritualer och på vis har skapats och spridits en rad matkulturer. En månghövdad publik lockades till att lyssna på dagens föredragshållare som ur olika perspektiv belyste temat. Anna Singer, ställföreträdande vicerektor vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, inledde och antropologen Sten Hagberg fungerade som ordförande. Svampforskaren Christina Wedén berättade om ”Tryffel – mat för gudar, gutar och svin”, medan skogsekologen Åsa Berggren belyste ”Insekter som mat i Sverige och andra kulturer”. Sinologen Joakim Enwall och ekonomiskhistoriken Ulrica Söderlind talade om ”Degprodukters vandring genom historien” och visade hur fyllda degknytens vandringar och kulturhistoria i Eurasien kunde avläsas bl.a. genom språket. Från IRES medverkade Ingvar Svanberg, som pratade om ”Norsen som matfisk från Värmland till Chukotka”, en fisk som fångas om våren i rinnande vattendrag och avnjuts inte bara i Värmland utan bl.a. också i Hamburg, Sankt Petersburg och Anadyr. Vi fick veta hur intresset för nors förenar Selma Lagerlöf, Peter den store och oligarken Roman Abramovich. På många håll har norsfångsten gett upphov till särskilda festivaler. Ytterligare föredrag ägnades kost och måltidsvanor i andra delar av världen. Publiken gavs också möjlighet att smaka på läckra rätter från Uganda, något som var mycket uppskattat.

Nyheter