Män och kvinnor i Estlands svenskbygd

2018-12-20

I slutet av terminen, den 19 december, hölls årets sista seminarium i den estlandssvenska seminarieserien, som arrangeras av IRES. Trots att det vara nära jul lockade seminariet en mycket stor skara intresserade åhörare som kom för att ta del av docent Ann Grubbströms föreläsning. Ann disputerade 2003 i kulturgeografi på avhandlingen Sillar och mullvadar. Jordägande och etnicitet i Estlands svenskbygder 1816-1939 men är nu verksam på SLU. Hon har också publicerat flera artiklar, bl.a. i The History of the Family (2012), som behandlar könsroller bland estländska kustbor 1870-1939.

Seminariet avhandlade i ord och bild könsroller över tid bland estlandssvenskarna och hade underrubriken ”från fiskare och sjöfarare på 1800-talet till dagens markägare”. Med utgångspunkt från förhållandena under 1800-talet berättade Ann om hur män och kvinnors olika roller förändrades till följd av olika ekonomiska och yttre villkor. Det blev många frågor från den engagerade publiken, varav många hade sina rötter i Estland.

Seminarieserien, som pågått under hela 2018 och dragit en växande skara åhörare, förväntas fortsätta även detta år.  

Nyheter