Med anledning av Vanessa Beeleys föreläsning inom ramen för sommarskolan ”War and Peace Journalism in an Age of Global Instability”

2018-06-26

Vanessa Beeley, en kontroversiell brittisk bloggare och journalist, höll ett föredrag inom ramen för sommarskolan ”War and Peace Journalism in an Age of Global Instability” som har arrangerats av IRES mellan den 11 och 16 juni, 2018. Under föredraget framförde Vanessa Beeley åsikter som saknar vetenskaplig grund och som har upprört studenter och personal. IRES ledning var omedveten om Beeleys kontroversiella bakgrund och informerades om det först efter att föredraget hade ägt rum. Ledningen har utrett händelsen och har haft ett samtal med den forskare som har bjudit in Beeley. IRES anser att det var helt oacceptabelt att bjuda in Beeley och ber om ursäkt till studenter, personal, och partneruniversitet.     

Sommarkursen ”War and Peace Journalism in an Age of Global Instability” har arrangerats av Uppsala universitet i samarbete med the Council of the Baltic Sea States (CBSS) inom ramen för CBSS Summer University. Detta är ett årligt sommarskolekoncept, med roterande värdskap mellan ett eller flera universitet i Östersjöregionen. The Summer Universities erbjuder en unik plattform för kunskapsutbyte, nätverksbyggande och gemensamma lösningar för framtida utmaningar. CBSS är ett mellanstatligt forum för regionalt samarbete i Östersjöområdet. CBSS hade ingen påverkan på sommarskolans program, utöver ett studiebesök hos CBSS-sekretariatet.

Vid frågor vänligen kontakta prefekten Claes Levinsson

Nyheter