Michael Loader tilldelas Alfons Lauris stipendium

2017-12-20

Vår kollega Michael Loader har fått Alfons Lauris stipendium för att utföra arkivforskning under 2018 för projektet "The Forgotten" Quarter-Century: National Politics in Soviet Latvia, 1961-1986". Projektet handlar om nationell politik och etniska relationer i sovjetiska Lettland under Brezhnev-tiden. Stipendiet ges till forskare som utför historisk forskning i Lettlands historia efter 1940.

Michael Loader påbörjade sitt tvååriga PostDoc projekt i somras vis IRES. Michael doktorerade i historia vid King's College London med avhandling under titeln "The Thaw in Soviet Latvia: National Politics 1953-1959". Han var postdoktor vid International Center for Historia and Sociology of WWII and its Consequences vid Higher School of Economics i Moskva under 2016-2017. Hans forskningsintressen omfattar nationalitetspolitik, centrum-perifera relationer och baltiska republiker under Sovjettiden.

Nyheter