Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund stipendium till Elias Götz

2017-12-14

Vi gratulerar vår kollega Elias Götz som har tilldelats Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) stipendium. Ryoichi Sasakawa Young Leaders Community Fund, eller Sylff, är ett stipendium som initierades 1987 för att främja yngre samhällsvetenskapliga forskare i deras vetenskapliga karriär och internationella kontakter. Stipendier löper under tre års tid. Stiftelsens mål är att fostra framtida ledare, som utmärker sig genom överskridande av geopolitiska, religiösa, etniska och kulturella gränser samt verkar på den globala arenan och aktivt strävar efter fred och välstånd. För mer information om Stiftelsen och stipendiet besök Sylffs hemsida.

Elias Götz fullföljer sin postdoc vid IRES. Elias doktorerade i statsvetenskap vid Aarhus universitet i Danmark. Hans forskningsintressen omfattar bl a teorier inom IR, säkerhetsstudier, och Rysslands utrikespolitik.

Nyheter