Elena Namli prisad för sina insatser i rättighetsfrågor

2017-11-20

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år är Elena Namli, professor vid teologiska institutionen och institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, en av prisets mottagare.

Uppsala universitetets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter är Martin H:son Holmdahl-stipendiet. Det inrättades 2003 till förutvarande rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Priset uppgår till 25 000 kronor. 

Stipendiet kan tilldelas anställda och studenter inom universitetet, enskilt eller i grupp. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av Rektor utsedd stipendienämnd fattar beslutet.

Motivering:
Elena Namli, professor i teologi och forskningsledare vid Institutet för Rysslands- och Euroasiatiska studier, har under närmare ett decennium haft en central roll i att skapa och utveckla det mångvetenskapliga mastersprogrammet i mänskliga rättigheter. Inte minst har hon engagerat sig för studenter från icke-privilegierade miljöer. I sin forskargärning har professor Namli på ett föredömligt sätt bidragit till en nyanserad förståelse av rättigheternas roll i etik och politik. Hon har gjort betydelsefulla insatser i rättighetsfrågor även utanför akademin.

Priset delas ut vid vinterpromotionen den 26 januari 2018.

Läs mer om Martin H:son Holmdahl-stipendiet.

Nyheter