Nytt specialnummer – Elections 2016: Political Dynamics in Post-Soviet Space

2017-11-17

Under hösten och vintern 2016 ägde en rad val i post-sovjetregionen rum. Azerbajdzjan ändrade sin konstitution genom en folkomröstning. Belarus, Georgien och Ryssland höll parlamentsval, medan Moldavien och Uzbekistan oväntat gick till valurnorna för att välja nya presidenter, liksom invånarna i den icke erkända defactostaten Transnistrien. Dessa val är i fokus för ett specialnummer, redigerat av Sofie Bedford (IRES) och Ryhor Nizhnikau (FIIA), tillägnat 25-års jubileet av tidskriften Democratizatsiya: Journal of Post-Soviet Democratization. Utgångspunkten för denna publikation är att även om alla dessa stater delar ett kommunistiskt förflutet är de idag i mycket olika faser av sin post-sovjetiska utveckling. Således innebar det faktum att alla dessa val hölls ungefär samtidigt en utmärkt möjlighet att studera den varierande betydelsen av, likväl som de funktioner val har i dessa olika kontexter. Detta ger också insikt i den allmänna demokratiska utvecklingen (eller brist på sådan) överlag i regionen. Vidare illustrerar artiklarna i det här specialnumret att även om vissa av dessa val vid första anblicken kan tyckas ointressanta (eftersom resultaten verkligen inte kommer som någon överraskning) visade de sig vara ett användbart verktyg för att belysa ämnen så som till exempel uppkomsten av hybridformer av inhemska institutioner, hybridregimers funktion, nya auktoritära instrument och nya roller för statliga och icke-statliga aktörer inom och utom landet.

Alla artiklar är tillgängliga för nedladdning. På tidskriftens hemsida kan du även läsa en intervju med redaktörerna för specialnumret samt se extra material från författarna som foton och mer bakgrundsdata.

Nyheter