Arktis i fokus under IRES besök i Syvtyvkar

2017-10-10

Vår kollega Vladislava Vladimirova besökte Pitirim Sorokin Syktyvkar State University för att diskutera potentiella samarbetsprojekt i studien av den ryska Arktis från ett tvärvetenskapligt perspektiv.IRES är ett mångvetenskapligt institut med ett stort antal projekt som spänner över mer än ett dussin olika discipliner och ett flertal länder och geografiska områden, bland annat Arktis. The Network on Integrated Arctic Studies (IAS), som leds av vår kollega Olga Bogolepova, är utformad för att skapa ett forum för kunskaps- och kontaktutbyte mellan nordiska och ryska forskare som arbetar i den ryska Arktis. Inom ramen för projektet tillbringade Vladislava Vladimirova (IRES) tillsammans med kollegor från Universitetet i Tromsö fyra dagar på Pitirim Sorokin Syktyvkar State University i Ryssland. Bland annat gjordes besök på Institutionen för naturvetenskap, forskningslaboratier, zoologiska museet, geologiska museet samt möten med universitetets ledning. Under besöket presenterade Vladislava Vladimirova projektet The Network on Integrated Arctic Studies för kollegorna i Syvtyvkar. Projektets fokus ligger på studier av den geologiska utvecklingen och mineraltillgångar i ryska Arktis och de processer som kännetecknar samspelet mellan naturen och mänsklig verksamhet i Arktis. Projektets resultat kommer möjliggöra utvecklingen av vetenskaplig plattform för framtida samarbetsprojekt och utbildningskurser som rör Arktis. Projektets mål är att främja tvärvetenskaplig, tvärkulturell och därmed jämförande forskning om Arktis.

- Vårt besök går ut på att diskutera möjligheterna att skapa gemensamma projekt med fokus på Arktis både när det gäller utbildning och forskning, - sade Vladislava Vladimirova under besöket i Syvtyvkar.

För detaljerad information om projektet, besök IAS-projektsida.

Den ursprungliga nyheten (på ryska) om besöket finns att läsa på Pitirim Sorokin Syktyvkar State University hemsida.

Nyheter