IRES representerat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

2017-10-05

Vår kollega Ingvar Svanberg presenterade sin senaste bok om människors utnyttjande av fiskar genom tiderna i Östersjöområdet samt diskuterade betydelsen och eventuella tillämpningsområden av etnobiologisk historisk forskning på den årliga bok- och biblioteksmässan i Göteborg.  

Ingvar Svanberg

På Bokmässans Finlandsscen samtalade söndagen den 1 oktober inför en intresserad och månghövdad publik IRES egen forskare Ingvar Svanberg med förläggare Sabira Ståhlberg från det internationella bokförlaget Lecti Book Studio om aktuell etnobiologisk forskning. Särskilt handlade samtalet om människors utnyttjande av fiskar i historia och nutid i Östersjöområdet. Ingvar inledde med att presentera boken Historical Aquaculture in Northern Europe, som han skrivit med kolleger i Sverige, Danmark, Norge, Polen och England, från det nyligen avslutade forskningsprojektet rörande odling av rudor och karp i Norden, Baltikum och Polen, från medeltiden fram till idag. Särskilt i södra Östersjöområdet fanns redan under senmedeltiden en omfattande produktion av dammfisk. År 1402 konsumerades exempelvis 29 000 karpar av invånarna i Memelburg (Klaipėda i nuvarande Litauen) tillhöriga den Tyska Orden. Monastiska dammar fanns vid samma tid i Alvastra, Vadstena, Varnhem, Gudhem, Falckenau (Kärknä), Padise, Kuimetsa och Dünamünde (Daugavgrīva). Senare blev fiskdammar vanliga på godsen, prästgårdar och till och med i städer (Svandammen, Zinkensdam!). Han framhöll den historiska betydelsen som fiskodling haft i de baltiska länderna och Polen, men även den roll odlad karp och ruda fortfarande spelar i Litauen, Polen och Vitryssland. Samtalet gled över till att handla om insjöfiskets ekonomiska betydelse överhuvudtaget och om hur etnobiologisk historisk kunskap kan få en praktisk användning. Särskilt poängterades norsens betydelse i Värmland, Ryssland, vissa håll i Finland, Estland och Litauen. I Sankt Petersburg kan man känna dess karakteristiska doft på gatorna i mars-april då den nyfångade fisken säljs i gathörnen överallt. I norra Tyskland serveras den på våren på många restauranger. Det är en numera underutnyttjad resurs som borde ha framtiden för sig. I dag exporterar exempelvis Finland sin norsfångst till Ryssland, men den har en potential som framtida proteinkälla och industrifisk. Inte mindre än 70-80 % av biomassan i Vänern och Mälaren består av nors. För närvarande forskar Ingvar om bl.a. norsens betydelse i Östersjöområdet.

Nyheter