Glad sommar!

2017-06-20

Sommaren är här och de flesta av oss på UCRS går snart på semester.

Vi har nu lämnat en produktiv vår bakom oss och förberedelserna inför hösten är i full gång.

Under vårterminen har vi bland annat arrangerat sex stora internationella konferenser om ämnen så olika som geopolitiskt tänkande i postsovjetisk skönlitteratur och genuspolitik i Arktis. Terminen avslutade med en årlig konferens under titeln ”The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century Later” som hölls i Tartu i början på juni. Konferensen arrangerades i samarbete med universiteten i Tartu och Kent inom ramen för det treåriga ”TWINNING” projektet finansierat av EU:s ”Horizon 2020” programmet. Under den gångna terminen har ett flertal gästforskare från bland annat Ukraina, Kanada, Estland och Vitryssland vistats på Centrum. Slutligen har vi haft ett spännande och varierat seminarieprogram med forskare och praktiker som har hållit föredrag runt diverse teman – från kapitalism i Ryssland till partipolitik i Estland.

Höstens seminarieprogram kommer laddas upp på vår hemsida i augusti.   

Vi på Centret vill tacka alla som på olika sätt har varit involverade i våra aktiviteter under våren och vill önska alla en trevlig sommar! 

Nyheter