FORSKNING PÅ IRES

Vid Institutet bedrivs mångvetenskaplig forskning som har sina utgångspunkter i studiet av utvecklingar i Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Våra forskare publicerar resultat i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Vi ordnar regelbundna evenemang och erbjuder ett mycket populärt gästforskarprogram. Hos IRES finns också redaktioner för de vetenskapliga tidskrifterna Journal of Baltic Studies (JBS) och Uppsala Yearbook of Eurasian Studies.

IRES evenemang

Varje vecka arrangerar IRES diverse evenemang. En del evenemang spelas in, ett urval av våra senaste evenemang hittar du nedan. Vill du komma åt alla våra inspelade evenemang, besök gärna IRES YouTube-kanal. Våra kommande evenemang hittar du i Kalendariet.  

  • Roundtable discussion 23 September 2020 "Russian Politics after the Nationwide Vote"

  • IRES Webinar Nov 12 2020 "Georgia’s New Parliament and the 2020 Elections"

  • IRES Roundtable Webinar 3 November 2020 "Ukrainian Regional Elections"

aktuella publikationer

Våra publikationer hittar du här. För publikationer av en specifik författare vänligen besök profilsidorna via personalens webbplats.


Senast uppdaterad: 2021-03-15