IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Organisation

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ungefär 35 personer, samt ett flertal gästforskare och gästdoktorander knutna till institutet.

Våra enskilda medarbetare hittar du på sidan Personal. Kontaktuppgifter till institutionen finns samlade på sidan Kontakta oss.

Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse som består av valda representanter för anställda och studenter. Viktiga för verksamheten är ett antal arbetsgrupper och handlingsplaner.

Den administrativa personalen består av en ekonomisk administratör, en personalhandläggare, en informatör och en gästforskarkoordinator.


Prefekt

Claes Levinsson 

Administration

Lena Lubenow (ekonomi)

Gunilla Berger (personal)

Jevgenija Gehsbarga (informatör)

Stella Marceta (gästforskarkoordinator)

Jämställdhetsansvarig

Matthew Kott

Styrelsen

Korporation Lärare och forskare 
Matthew Kott – ordinarie ledamot
Susanna Rabow-Edling – ordinarie ledamot
Martin Kragh – ordinarie ledamot
Kaj Hobér - ordinarie ledamot (Juridiska institutionen)
Kariné Åkerman Sarkisian - ordinarie ledamot (Institutionen för moderna språk)
Helena Wockelberg - ordinarie ledamot (Statsvetenskapliga institutionen)
Ann-Mari Sätre – suppleant
Vladislava Vladimirova – suppleant 

Korporation Doktorander
Johanna Ohlsson – ordinarie ledamot
Ausra Padskocimaite – suppleant

Korporation Teknisk-Administrativ Personal
Lena Lubenow – ordinarie ledamot
Stella Marceta – suppleant