Glad sommar!

2016-06-21

Sommaren är här och de flesta av oss på UCRS går snart på semester.

Sommaren är här och de flesta av oss på UCRS går snart på semester.

Vi har nu lämnat en intensiv och produktiv vår bakom oss och förberedelserna inför hösten är i full gång. Under vårterminen har UCRS i samarbete med Tartu universitet och Kent universitet initierat ett treårigt ”TWINNING” projekt inom ramen för EU:s ”Horizon 2020” programmet. Projektet fick namnet ”Uptake”  (UPsala-TArtu-KEnt) och syftar till att förbättra forskningskvalitet vid Tartu universitet, samt att främja internationell synlighet och integration av alla tre parter inom ryska och östeuropeiska studier. Vi har också arrangerat en internationell konferens på temat människohandel och mänskliga rättigheter. Konferensen under titeln ”Human Trafficking in the 21st Century” samlade forskare, praktiker, journalister och representanter från internationella organisationer som FN och Europarådet. Flera prominenta gäster deltog i konferensen bland annat HKM Drottning Silvia, Justitiekansler Anna Skarhed och kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen och nationell rapportör för människohandel Kajsa Wahlberg. Under den gångna terminen har ett flertal gästforskare från bland annat från Belarus, Kirgizistan, Lettland, USA, Ryssland, Nederländerna och Ukraina vistats på Centrum. Slutligen har vi haft ett spännande och varierat seminarieprogram med forskare och praktiker som har hållit föredrag runt diverse teman – från digital intelligentsia i Ryssland till homofobi i Lettland. 

Höstens seminarieprogram startar den 6 september med Alexander Golts som kommer att prata om den ökande ryska militarismen. Ett fullständigt seminarieprogram läggs ut på vår hemsida i augusti.  

Vi på Centret vill tacka alla som på olika sätt har varit involverade i våra aktiviteter under våren och vill önska alla en trevlig sommar! 

Nyheter