Ett Nytt Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

Hösten 2019 startar IRES ett nytt engelskspråkigt Masterprogram som erbjuder studenterna en unik kombination av ämnes- och språkstudier. Ansök till vårt nya Masterprogram senast den 15 april!

  • Opening remarks by E. Götz and "Russia’s Policy in the Post-Soviet Space" by Professor S. Neil MacFarlane

  • "Russia's Policy in the Middle East" by R. Dannreuther and "Russia's Policy towards China" by M. Kaczmarski

  • "Russia’s Policy towards the West" by Kimberly Marten and Anna-Sophie Maass